top of page
Egoé_07_1.jpg

Egoé

The photographs were taken as illustrations for an article by Karolína Minaříková Krupková for the magazine Esprit of Lidové noviny. Radek Hegemon, the founder of the company, guided us through the landscape where their products are situated. They are therefore exposed to the natural elements and all passers-by can use them freely. 

Fotografie vznikly jako ilustrace k článku od Karolíny Minaříkové Krupkové pro časopis Esprit Lidových novin. Zakladatel firmy Radek Hegemon nás provázel po krajině, ve které mají umístěny své výrobky. Ty jsou tak vystaveny přírodním vlivům a všichni kolemjdoucí je mají možnost volně využít. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                   ESPRIT MAGAZINE

bottom of page