top of page

design

Pochopení celkového vyznění a potřeb dané značky, nejen samotného předmětu. 

Nabyté poznatky aplikuji do celkového vyznění fotografií, abych vytvořila nový, a nebo podpořila stávající vizuální styl značky. Zajímavé kompozice lze nacházet v minimalistických fotografiích produktů na bílém pozadí, stejně jako při tvorbě složitějších kompozic barevných zátiší.

Zásadní je pro mě pochopení designérem zamýšlené myšlenky a zároveň čistý záznam vztahu člověka s určitým předmětem nebo samotného předmětu s prostředím, ve kterém se nachází.

bottom of page