top of page
Zámek Kinských Valaske Mezirici_16_1.jpg

Kinský Castle

The photographs were taken for Masák&Partner, the company behind the renovation of the castle. The emphasis is on the technical architectural design as well as on the details and atmosphere of the place. 

In collaboration with photographer Markéta Lehečková.

Fotografie vznikly pro firmu Masák&partner, která stojí za rekonstrukcí zámku. Důraz je kladen jak na technické architektonické provedení, tak na detaily a atmosféru místa.  
Ve spolupráci s fotografou Markétou Lehečkovou.

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                     MASÁK&PARTNER

bottom of page