top of page
Benumade_01_1.jpg

Benumade

Pauline Hegan creates extravagant jewellery made of shiny faux leather under the Benumade label. The aim was to show that extravagant jewellery does not have to be something only for the younger generation, but with the right inner attitude, women of any age can adorn themselves with such pieces with confidence. 

Pauline Hegan tvoří pod značkou Benumade extravagantní šperky z lesklé koženky. Cílem bylo ukázat, že extravagantní šperky nemusí být záležitost pouze mladší generace, ale se správným vnitřním postojem se jimi může sebevědomě ozdobit žena v každém věku. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                                BENUMADE

bottom of page