top of page
Janka Nová_04.jpg

Janka Nová

Nutritionist Janka Nová promotes cooking with fresh and basic ingredients. Simplicity and local products are the main pillars of her work, which I have translated into photographs through the use of white backgrounds and simple natural elements provided by the late summer nature in the gardens of Břevnov Monastery. 

Výživová poradkyně Janka Nová propaguje vaření z čerstvých a základních surovin. Jednoduchost a lokální produkty jsou základní pilíře její práce, které jsem přenesla do fotografií díky použití bílého pozadí a jednoduchých přírodních prvků, které nám poskytla pozdně letní příroda v zahradách Břevnovského kláštera. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                   ESPRIT MAGAZINE

bottom of page