top of page
A24A9190_1.jpg

Valner studio

David Valner studio's visual presentation

I am grateful to have been able to stand at the beginning of my husband’s journey with this brand. This project helped me to perceive the different positions of glass design and the possibilities of its presentation. From the very beginning, I have been involved in the visual side and I create photographic materials for all collections for all necessary media presentations. 

Jsem vděčná, že jsem mohla stát na začátku cesty této značky mého muže. Projekt, díky němuž jsem se naučila vnímat různé polohy designu skla a možnosti jeho zobrazení. Od prvopočátku se podílím na vizuální stránce a ke všem kolekcím tvořím fotografické materiály pro všechny potřebné mediální výstupy.  

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                       VALNER STUDIO

bottom of page