top of page
hodinar_04.jpg

Watchmaker

In the Czech Republic, there is only one school where you can learn to become a watchmaker. It’s located in Jihlava, and it’s common to wait several years to enroll in its distance courses. I looked into its depths, into classrooms where students learn to disassemble and repair clock mechanisms. Patience, precision, and a thorough knowledge of technological procedures play a crucial role here.

V Česku existuje jen jedna škola, kde se můžete vyučit hodinářem. Nachází se v Jihlavě a na její dálkové kurzy se běžně v pořadnících čeká i několik let. Podívala jsem se do jejích útrob, do učeben, kde se žáci učí rozebírat a opravovat hodinové strojky. Hlavní roli tu hraje trpělivost, preciznost a také důkladná znalost technologických postupů. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                   ESPRIT MAGAZINE

bottom of page