top of page
1s_1.jpg

Sklo studio

Czech-American company that designs glass interior accessories such as lights, vases and objects.

Photographs are a necessary part of their complete presentation on the website, social networks and in printed materials. 

It is important that the minimalist design of each product, as well as the character of the glass and other materials used, stand out in the photographs. All products in the studio are set in a minimalist atmosphere, which corresponds to the realistic natural daylight illumination. 

Česko - americká firma, která se zabývá designem skleněných doplňků interiérů, jako jsou světla, vázy a objekty. Fotografie jsou nutnou součástí jejich kompletní prezentace pro web, sociální sítě i tištěné materiály. 
Je důležité, aby na fotografiích vynikl minimalistický design jednotlivých produktů, stejně jako charakter skla a dalších použitých materiálů. Všechny produkty jsou v ateliéru zasazeny do atmosféry  minimalistického prostředí, které odpovídá reálnému nasvícení přirozeným denním světlem. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                            SKLO STUDIO

bottom of page