top of page
madle_04.JPG

Jaroslav Mádle

For years, he has grinded sculptures of Czech lions, even creating a gift for Pope Benedict XVI. He is not just the best in his field here but also globally, as confirmed by last year’s championship where he brought home the gold. Meet Jaroslav Mádle, the artistic grinder at the Rückl glassworks in Nižbor, whose hands handle dozens of crystal products daily, including the newest ones by the art director of the glassworks, Kateřina Handlová.

Dlouhá léta brousil sošky Českých lvů, ale stál například i za dárkem pro papeže Benedikta XVI. Ve svém oboru je navíc nejlepší nejen u nás, ale i na světě. To potvrdil na loňském mistrovství, odkud si odvezl zlato. Seznamte se s uměleckým brusičem nižborské sklárny Rückl Jaroslavem Mádlem, kterému pod rukama projdou desítky křišťálových výrobků denně. Včetně těch nejnovějších od umělecké ředitelky sklárny Kateřiny Handlové.

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                   ESPRIT MAGAZINE

bottom of page