top of page
118A7933.JPG

Nastassia Aleinikava

Collection of jewellery

The photographs take the viewer to a melancholic countryside shrouded in fog, which is meant to symbolize the mystery of the motifs inspired by the mysterious Voynich Manuscript. 

Fotografie diváka přenášejí do melancholické přírody zahalené mlhou, která má symbolizovat tajemství motivů, inspirovaných záhadnou knihou Voynichův rukopis. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                        NASTASSIA ALEINIKAVA

bottom of page