top of page
Veronika Loulova_05.jpg

Veronika Loulová

When Veronika Loulová took over at the Moravian Theater Olomouc in 2022, she became the youngest opera chief in Europe. Today, she has several successful premieres behind her, marking significant debuts in directing and life.
I photographed her in her latest workplace, the Olomouc theater. She moved among the red velvet seats and on the stage with utmost naturalness, almost as if she were born for the opera.

Když Veronika Loulová nastoupila v roce 2022 do Moravského divadla Olomouc, byla nejmladší šéfkou opery v Evropě. Dnes má za sebou několik úspěšných premiér, velký režijní i životní debut. Fotily jsme v jejím nejnovějším působišti, v olomouckém divadle. Mezi červenými semišovými sedačkami a na jevišti se pohybovala nanejvýš přirozeně. Skoro jako by se pro operu narodila.

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                   ESPRIT MAGAZINE

bottom of page