top of page
Vojtech Kovarik__08.JPG

Vojtěch Kovařík

How many young artists in the Czech Republic sell their paintings for tens of thousands of dollars? Not many. Dominating them all is Vojtěch Kovařík, a painter from Rožnov pod Radhoštěm, who has exhibited in New York and Paris. Today, he sells his paintings at auctions alongside Jean-Michel Basquiat and Jeff Koons. I captured him in his new studio in Brno, working on several large paintings for upcoming international exhibitions.

Kolik je v Česku mladých umělců, jejichž obrazy se prodávají za desetitisíce dolarů? Není jich mnoho. Suverénně jim vévodí Vojtěch Kovařík, malíř z Rožnova pod Radhoštěm, který vystavoval v New Yorku či Paříži. Dnes prodává své obrazy v aukcích vedle Jeana-Michela Basquiata či Jeffa Koonse. Zachytila jsem ho v jeho novém brněnském ateliéru, kde zrovna pracoval na několika velkorozměrných malbách na další zahraniční výstavy.

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                   ESPRIT MAGAZINE

bottom of page