top of page
A24A9895.JPG

Lhotská Jewellery 

Eliška Lhotská invited me to her newly renovated space, where jewelry from all her unique collections has been created for 6 years. The goal was to document the atmosphere of the place where her entire female team works under Eliška's leadership. The place itself carries elements of individual collections and thus becomes a work in itself.

Eliška Lhotská mě pozvala do svého nově zrekonstruovaného prostoru, kde již 6 let vznikají šperky ze všech jejích jedinečných kolekcí. Cílem bylo zdokumentovat atmosféru místa, kde pod vedením Elišky pracuje celý její ženský tým. Místo samotné v sobě nese prvky jednotlivých kolekcí a stává se tak dílem sám o sobě. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                      ELIŠKA LHOTSKÁ

A24A9109.JPG

PHOTOGRAPHS PUBLISHED IN DOLCE VITA MAGAZINE - ISSUE DECEMBER 2023

bottom of page