top of page
6_A24A4453.jpg

World by IHOR

Young group of designers

Their studio is located in the Sacre Soeur Monastery, the chapel of which we used for the photo shoot. Designers Sara and Ihor work in many different fields, so we created a still life of all the significant products that represent their brand. The photos were taken for Esprit magazine. 

Mladý kolektiv designérů, který sklízel úspěchy hned při první prezentaci na Designbloku. Jejich studio se nachází v klášteře Sacre Soeur, jehož kapli jsme využili pro focení. Designéři Sára a Ihor se věnují mnoha různorodým oborům, proto jsme vytvořili zátiší ze všech signifikantních produktů, které jejich značku reprezentují. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                   ESPRIT MAGAZINE

bottom of page