top of page
Albert Michler_old bert_04_1.jpg

Old Bert

Collection of four rums 

Each label depicts the figure of Old Bert surrounded by a dreamscape full of diverse plants and animals. The photographs are intended to support this idea through the use of plant shadows in the background, which set the bottle in another dimension of the virtual landscape. The labels are full of sophisticated details, patterns, glossy elements, all of which were important to be captured in detail. 

Každá etiketa zobrazuje postavu Old Berta obklopenou snovou krajinou plnou různorodých rostlin a živočichů. Tuto myšlenku mají fotografie podpořit pomocí použití stínů rostlin v pozadí, které lahev zasazují do další dimenze virtuální krajiny. Etikety jsou plné propracovaných detailů, struktury, lesklých prvků, to vše bylo důležité zachytit i v detailu. 

CLIENT:                                                                                                                                                                                                                       DESIGN HERYNEK

PRODUCT:                                                                                                                                                                                             ALBERT MICHLER DISTILLERY

Albert Michler_old bert_01_1.jpg
bottom of page